درباره ما :

گروه شرکتهای خدمات بازرگانی “خط سبزجهان” فعالیت خود را در سال 1394 و به پشتوانه بیش از یک دهه تجربه موفق مدیران خود آغاز نموده است؛ این مجموعه شامل شرکت حمل و نقل بین المللی خط سبز جهان،  حمل و نقل داخلی و ترانزیت خط سبز کاسپین و بازرگانی مسیر سبز تجارت جهان می باشد.

در این مجموعه کوشیده ایم تا خدمات مرتبط با بازرگانی خارجی (خرید و حواله) و حمل و نقل و تشریفات گمرکی را به شیوه ای مدرن و بر اساس نیاز هموطنان ، تجار و بازرگانان محترم ایرانی فراهم آوریم، خدماتی که بتوانند در زنجیره تامین کالاهای وارداتی نقش موثر خود را ایفا و موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری این مجموعه گردد.

بدون تردید هدف نهایی کلیه ارکان مجموعه، بر آن است که رضایت مشتریان را بدست آورده و تجربه ای دیگرسان را برای ایشان بوجود آورد و براستی که انجام و فرجام پروژه‌های موفق متعددی که در راستای خرید و بازرگانی خارجی و خدمات ماتبع آن صورت پذیرفته، که مایه خرسندی شرکای تجاری و مباهات این مجموعه می‌باشد، خود روایتی از گام نهادن در”مسیر سبز”یست که منتهایش ساحل امن و آرامش است.