عملیات فرآیند بانکی جهت واردات:

پس از اخذ مجوز ثبت سفارش و کد 8 رقمی مربوطه ، تصویر اطلاعات ثبت سفارش و نیز پروفرمای مربوط به آن را به شعبه بانک عاملی که در سامانه  جامع تجارت ثبت گردیده است تسلیم کرده و پرونده ای بابت آن افتتاح می‌گردد.سپس طی یک درخواست کتبی، بانک عامل جهت اخذ مجوز تخصیص ارز به مقدار مرقوم در ثبت سفارش، درخواستی را به بانک مرکزی ارسال می نماید.

پس از تأیید و صدور مجوز تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی وثبت آن در سامانه جامع تجارت و ارسال پیامک به مدیر عامل، بایستی در مرحله اول بیمه نامه باربری تهیه گردیده و تحویل بانک عامل گردد. در وهله بعدی بابت انجام فرآیند حواله و انتقال پول، بایستی 35% از ارزش پروفرما به نرخ روز ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی در بانک عامل مسدود گردد تا وارد کننده به صرافهای مجاز ثبتی در سامانه جامع تجارت جهت عملیات دسترسی پیدا نماید که به دو روش کلی ذیل می‌باشد:

  • 1 حواله ارزی :

در صورتیکه رویه بانکی ثبت سفارش بصورت خرید ارز از سیستم بانکی باشد ، وارد کننده با تعیین یک یا کلیه صرافیهای موجود در سامانه جامع تجارت ،درخواست ارزی خود را ثبت می نماید و پس از تأیید هر کدام از صرافیها و نیز بررسی شرایط هرکدام، وارد کننده پیشنهاد یکی از آنها را در سامانه تأیید می نماید و در مرحله بعدی به میزان همان پیشنهاد ثبتی صرافی مورد توافق، مبلغ ریالی به صرافی انتقال می یابد تا فرآیند حواله به حساب مذکور فروشنده در اطلاعات ثبت سفارش حواله گردد.

  • 2 واردات در مقابل صادرات :

 در این قسم از رویه تامین ارز، ابتدا شماره سریال اظهارنامه صادراتی (خود یا غیر) طی یک درخواست مکتوب به بانک عامل اعلام میگردد و پس از ثبت توسط بانک عامل در سامانه جامع تجارت ، صادر کننده آن را تائید می نماید و سپس مبلغ مندرج در پروفرما و ثبت سفارش به نرخ روز بانک مرکزی  بایستی به حساب صادر کننده واریز گردد و کلیه این فرآیند تحت نظر بانک عامل می باشد.

پس از انجام مراحل انتقال پول طی روشهای فوق،مختومه این مراحل توسط وارد کننده در سیستم اعمال می‌گردد. هنگامیکه محموله به گمرک مقصد وارد و قبض انبار صادر می گردد،ابتدا بایستی کلیه اسناد حمل مانند بارنامه،قبض انبار، ترخیصیه، فاکتور، لیست عدلبندی ، گواهی مبدا و بیمه نامه باربری را تحویل شرکت بازرسی که نامه پذیرش آن ابتدا به بانک عامل تسلیم گردیده است تحویل شود تا گواهی بازرسی کمی (IC) صادر و جهت تکمیل پرونده به مابقی ضمائم پیوست گردد.

سپس بانک عامل با بررسی اسنادی مدارک موجود حمل و مجوز ثبت سفارش محموله مربوطه ، اسناد را ممهور و ظهر نویسی می نماید و کلیه اصل مدارک را به همراه یک کد8 رقمی تحت عنوان کد ابزار پرداخت(تخصیص ارز) به وارد کننده تحوبل می نماید که در این زمان، سند آماده اظهار در گمرک جهت ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *